Fågellivet

Målsjön har ett rikt fågelliv

Gulsparv

Målsjön har under lång tid varit känd som en fin fågellokal med rikt fågelliv. Sötvattensstrandängarna vid Målsjön är unika och runt sjön finns betesmarker, strandängar samt löv- och barrskog.

Målsjön är ett ofullbordat sjösänkningsprojekt men under mars-april finns stora klarvattenytor. I maj växer sjön igen med bladvass, sjösäv, kaveldun och starr.

Målsjön, och den större sjön Hägern som ligger nordost om fågeltornet, lockar till sig ett rikt fågelliv som gör det väl värt ett besök och passar bra för hela familjen.

Besök Målsjön och passa på att boka en guidad tur!

Läs gärna våra tips om fågelskådning!

Upplev en unik fågellokal

Brun kärrhök är en karaktärsfågel vid Målsjön

Inventeringen av fågellivet vid Målsjön påbörjades 1995 och åtskilliga arter har påträffats under åren. Både rastande och häckande.

Redan vid islossningen i mars rastar större flockar av sångsvan. Sedan 1992 har även fågeln häckat regelbundet vid sjön. Tranor kan man både se och höra under samma tid och den häckar vid Målsjön. En verklig karaktärsfågel är den bruna kärrhöken som häckat vid Målsjön åtminstone sedan 1960-talet.

Rördromen häckar vid Målsjön och hanens tutande hörs regelbundet under vårkvällarna. Tofsvipa, enkelbeckasin, vattenrall, årta m.fl. är andra arter som tillhör sjöns häckfåglar. Ibland kan man även höra den småfläckiga sumphönans snärtiga visslingar under sena vårkvällar.

Andra fåglar som man kan upptäcka runt Målsjön är bland annat storlom, fiskgjuse, gök, näktergal, olika hackspettar, havsörn, göktyta, buskskvätta, stenskvätta, rörsångare, sävsparv, varfågel mm.

En tidig vårmorgon eller en vårkväll med solnedgång är en upplevelse som man aldrig glömmer. Ta gärna med kaffekorgen på ditt besök!

Större hackspett

 

Vanliga häckfåglar

Sångsvan, grågås, kanadagås, gräsand, kricka, knipa, storskrake, vattenrall, rördrom, brun kärrhök, trana, tofsvipa, enkelbeckasin, göktyta, buskskvätta, rörsångare, sävsparv och vissa år årta, småfläckig sumphöna, näktergal och sävsångare.

Enkelbeckasin

 

Vanliga sträckfåglar

Sångsvan, vitkindad gås, skedand, bläsand, stjärtand, blå kärrhök, grönbena, gluttsnäppa, brushane, gulärla, ängspiplärka och varfågel som är en trogen vintergäst.

Sångsvanar

 

Tillfälliga gäster på besök

Svarthakedopping, smådopping, aftonfalk, dubbelbeckasin, dvärgbeckasin, svarttärna, flodsångare, trastsångare och sommargylling.

Fåglar som födosöker vid sjön

Häger, havsörn, röd glada, fiskgjuse, lärkfalk, skogssnäppa och skrattmås.

Skådartips

Tre bra perioder för fågelskådning är islossningen, månadsskiftet april-maj och slutet av maj-juni. En tidig vårmorgon eller en vårkväll med solnedgång är en upplevelse man aldrig glömmer. Övernatta gärna i ängsladan!

Fågelskådningens dag arrangeras i början av maj

 

Gå den röda leden från Röstorp till Hästnäset

 

Stenskvätta

 

Fågeltornet vid Hästnäset med bra utsikt över sjöns låglänta strandängar

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.