Röstorp

By med anor från 1300-talet!

Den med ett allmänt natur- och kulturintresse finner ett värdefullt odlingslandskap med en välbevarad bebyggelse i byn. Den gamla byn som finns omnämnt redan på 1300-talet är en sevärdhet i sig. Byn ligger vackert på en flack moränplatå strax väster om sjön Hägern med Målsjön strax intill.

Bebyggelsen har en ålderdomlig prägel och är väl samlad på den gamla by tomten. Mangårdsbyggnaderna utgörs huvudsakligen av rödmålade tvåvånings parstugor i trä. Det äldsta huset i byn uppfördes under mitten av 1700-talet.

Utsikt från Röstorps berg

 

Kor håller landskapet öppet

Djurhållningen har tidigare varit intensiv med flera mjölkbönder men idag finns enbart köttrasdjur för att hålla landskapet öppet. Odlingslandskapet är idag relativt varierat delvis som ett resultat av den ganska blockiga terrängen med mycket berg i dagen. Flera odlingsrösen finns i området och vid gårdsmiljöerna förekommer ett par hamlade askar samt några gamla ekar. En del hällmark finns också i området.

 

Highland Cattle håller landskapet öppet

 

Den röda vandringsleden går från Röstorp by till sjön Hägern

 

Raps förgyller byn

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.