Målsjön

Upplev en unik fågellokal!

Målsjön har under lång tid varit känd som en fin fågellokal, till vilken fågelskådare och ornitologer gärna återvänt. Sjön kallades tidigare ”Lilla Tåkern”*. Den hotades av att växa igen i början av 1980-talet efter att betestrycket blivit sämre.

Gulsparv

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb fick en muntlig förfrågan från markägarna om klubben kunde tänka sig att medverka vid en restaurering av sjön. I slutet av 1980-talet började man arbetet med att återskapa de igenvuxna sötvattenstrandängarna. Fågelklubben och markägarna har arbetat tillsammans med att återställa och bevara sjön i dess ursprungliga skick.

Länsstyrelsen anser i sin rapport om odlingslandskapet i Kalmar läns Bevarandeprogram Oskarshamns kommun, att Sötvattenstrandängarna vid Målsjön är unika och har ett högt bevarandevärde.

*Tåkern är en välkänd fågelsjö i Östergötland som räknas som Nordeuropas främsta – www.takern.se

Ett kort klipp över Målsjöns fågeltorn

Fågeltornet en tidig morgon

 

Intressant natur- & kulturbygd

Även för den som inte är specialintresserad av fåglar utan har ett allmänt naturintresse är platsen ändå väl värd ett besök. Den gamla byn Röstorp, som omnämns redan på 1300-talet, är en sevärdhet i sig. Enligt Länsstyrelsen i Kalmar län, bevarandeprogram för Odlingslandskapet i Oskarshamns kommun, är Röstorp ett klass 1 område, alltså högsta klass.

Vid sjön finns två fågeltorn, två vandringsstigar varav den röda leder dig genom aspskogen, en gammal ängslada från 1834 som nu restaurerats och en välbevarad linbastu. Sötvattensstrandängarna lockar ett rikt fågelliv. En vårmorgon här kan verkligen rekommenderas!

Besök gärna ängsladan från 1834

 

Botanisk upplevelse

Målsjön bjuder inte bara på rikt intressant fågelliv, det är även intressant för den som vill ha en botanisk upplevelse. Här finns en fin och varierad flora. Under vår och försommar kan man upptäcka blåsippa, vitsippa, mandelblom, svalört, gökblomster, olika starrarter mm.

Vita blåsippor

 

Målsjöns historia

Målsjön utgjorde tidigare en del av sjön Hägern strax intill. Men vid 1930 genomfördes ett stort vattensänkningsföretag där Målsjön, Hägern och Storyttern skulle utökas för mera åkermark i jakten på nyodling, behovet av åkermark var stort på den tiden. Men den påbörjade torrläggningen misslyckades för Målsjön och sjön blev mera kärrmark och en fågelsjö istället.

Satellitbild över Målsjön på 60-talet

 

Känd fågellokal som i folkmun kallades ”Lilla Tåkern”

Sjön och ängsslåttern upphörde dock under 1940-talet och en oundviklig igenväxning började så sakteliga. Dock var sjön känd som en fin fågellokal och i folkmun kallades den lokalt för ”Lilla Tåkern”. Då sjön hotade att helt växa igen under mitten av 1980-talet på grund av minskat betestryck började Oskarshamnsbygdens Fågelklubb tillsammans med markägarna att restaurera Målsjön och dess strandängar 1989.

Maskinell slåtter av vass

 

Unika sötvattensstrandängar

Arbetet bestod i början mest av röjning av buskar och träd. Men framförallt ett ökat betestryck som återskapat de unika sötvattenstrandängar som är så sällsynta idag. Under 1990-talet har även maskinell slåtter och fräsning utförts i sjön ett par gånger. Nuvarande fågeltorn uppfördes 1991. Den gamla ängsladan vid sjön har restaurerats och är idag i gott skick. Arbetet med att restaurera och bevara sjön och dess omgivningar pågår kontinuerligt.

Utmärkelser

Oskarshamns kommuns Miljö-Oskar tilldelades Oskarshamsbygdens Fågelklubb 2016 för arbetet med att restaurera Målsjön. Klubben har även fått miljöstipendier för Målsjön och Miljögärning olika år som 1994, 2000 och 2002.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.