Göktyta

Mindre fågel som vrider och vänder på huvudet på ett speciellt sätt

Latinskt namn

Jynx torquilla – Jynx syftar på dess läte, medan torquilla kommer av latinets torqueo, som betyder vrida. Göktytan har en förmåga att vrida och vända på huvudet på ett mycket speciellt sätt.

Kännetecken

16 cm. En hackspett som skiljer sig från övriga hackspettar. Det är en brungråspräcklig fågel med ett tillbakadragande beteende.

Äter

Lever i huvudsak av myror men i viss mån även skalbaggar och spindlar.

Häckar

I bohål eller holkar.

Läte

Lätet är ett enformigt klagande ”ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty” som påminner om en falk.

Lyssna

Källa: fageln.se

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.